Verbinding met je verschillende IKKEN…

HealingHorses@Work

In Connection We Grow…

Voice Dialogue
Agnus
Voice-Dialogue
Voice Dialogue met paarden
in-gesprek-met-mijn-ikken-voice dialogue

VOICE DIALOGUE MET EN ZONDER BEHULP VAN PAARDEN

Alles staat met elkaar in verbinding, ook je verschillende IKKEN…

Voice Dialogue is eigenlijk een methode waarbij je je gedachten en gevoelens gaat onderzoeken. Waar ze vandaan komen, hoe ze (samen) werken en vooral hoe ze jouw gedrag gaan bepalen. De manier waarop je reageert, je denken en voelen in situaties. Het mooie van deze methode is dat het je ook inzicht geeft in anderen, hun gedrag en gevoel.

Wat is Voice Dialogue?

In de jaren ‘70 ontwikkelden 2 Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone, de Voice Dialogue methode. Deze methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid bestaat uit een onnoemelijk rijke waaier van verschillende ikken zoals bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controlehouder, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus enzovoort… Sommige ikken komen op een manifeste manier in ons leven aan bod, andere ikken maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

 Is Voice Dialogue iets voor jou?

Onderzoek je de vragen wie ben ik? Wat doe ik en wat wil ik, dan blijkt dat deze vragen vaak lastig te beantwoorden zijn. Door een Voice Dialogue sessie  krijg je daar makkelijker antwoorden op en wanneer je uit balans bent, kom je ook snel weer in je kracht.

Het is zeer geschikt bij het oplossen van relatieproblemen, zingeving of innerlijke conflicten. Zowel in de privésfeer met je partner, kinderen of familie als ook problemen met iemand op je werk, kun je ze hiermee oplossen. Voor mensen die last hebben van pestgedrag , je hebt daar de ander niet voor nodig om van het pesten af te komen. Of in andere conflictsituaties, wanneer mensen niet met je willen communiceren of er niet meer zijn.

Een overlappende methode die hier een rol in speelt is familie opstelling of hypnose/ regressie sessie.

Onze Ikken

Voice Dialogue is een methode om in gesprek te komen met onze innerlijke stemmen (jouw dagelijkse, vaak onbewuste gedachten ). Deze kunnen in de privesfeer of op het werk vaak anders uit de hoek komen. Toch is er makkelijk overzicht te krijgen.

Deze gedachten krijgen een stem doordat ze bij de verschillende delen van onze persoonlijkheid gezien en gehoord worden : onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarnemen. Je zou het kunnen zien alsof je uit meerdere personen bestaat, zogenaamde deelpersoonlijkheden. Die ontstaan uit je opvoeding en omgeving.

Als kind neem je alles als een opname recorder in je bewustzijn op. Je ziet wat mensen om je heen doen en hoort wat ze zeggen, zonder daar besef over te hebben en zonder dat je kan omgaan met de impact van een gebeurtenis. Dat maakt dat wanneer je later in bepaalde situaties terecht komt, jij reageert op een manier die eigenlijk niet van jouzelf afkomstig is. Dat je overtuigingen ervaart, waar je eigenlijk nog nooit over nagedacht hebt.

Ergens worden we als kind allemaal geconditioneerd opgevoed door onze omgeving en raken zo vertrouwd met bepaald gedrag en gewoontes, wat in de meeste gevallen ook prima is. Toch blijken we ons ook vaak onnodige gewoonten eigen te maken, vaak vanuit angsten uit onze opvoeders en omgeving.

Overtuigingen en meningen bepalen uiteindelijk hoe je gaat reageren in situaties en dat hoeft niet altijd positief resultaat te hebben. Zodra je merkt dat je problemen krijgt, of je hoofd zo vol zit met zorgen, je geen rust meer ervaart, kan Voice Dialogue je er mee vooruit helpen.

BIJ WELKE VRAGEN KAN VOICE DIALOGUE INGEZET WORDEN?

Voice Dialogue kan ingezet worden om de binnenwereld te gaan onderzoeken. Door de innerlijke stemmen aan het woord te laten krijgen cliënten meer inzicht. Deze inzicht gevende en bewustwordings methode kan breed ingezet worden. Voice Dialogue wordt bijvoorbeeld al gebruikt worden bij coaching, loopbaanbegeleiding, individuele therapie, trauma, mediation en relatietherapie. Wanneer een cliënt met een dilemma zit waar hij of zij niet uitkomt, kan Voice Dialogue ingezet worden. In een notendop betekent dat dat deze methode gebruikt kan worden als iemand zich afvraagt: “wat in mij is dat en wat in mij kan in ontwikkelen?” Bij een dilemma of conflict wil je weten wie er nu eigenlijk aan het woord is. Vaak zijn het kanten van één of meerdere personen die met elkaar in conflict zijn. Omdat Voice Dialogue uitgaat van meerdere ikken is het een fijne manier om te ontdekken waar de pijn of frustratie vandaan komt.

WAT LEVERT VOICE DIALOGUE OP?

Een Voice Dialogue sessie levert vaak meer begrip op voor sterk ontwikkelde kanten of subpersonen, ook waar cliënten last van kunnen hebben. Hierdoor kunnen ze met meer compassie en mildheid naar verschillende kanten van zichzelf kijken. Ook kunnen cliënten zich meer losmaken van sterk ontwikkelde kanten enterug verbinding maken met de eventuele verstoten delen. Een ander resultaat van Voice Dialogue is meer keuzevrijheid om kanten die voorheen minder snel toegelaten werden ruimte te geven.

Lesley Desmet

Systemisch opsteller & Voice Dialogue facilitator

 HealingHorses@Work

Logo

Als Coach met behulp van paarden & Professionele BEGELEIDER ondersteun ik u graag bij:

Mijn doelgroep in coaching & begeleiding met behulp van paarden en voice dialogue

kinderen (vanaf 9 jaar), jongeren, volwassenen (met hun systeem: relatie, gezin, enz…) organisaties en bedrijven.

Kortom eigenlijk iedereen die aan zichzelf wil werken en terug in beweging wil komen, ongeacht waarmee hij/zij worstelt. Creatie van emotionele veiligheid en het geven van ruimte staat hier centraal.

 • Stress & Burn-out en Bore-Out
 • Emotionele problemen en niet goed in je vel zitten (verdriet, boosheid, angst,verlies en rouwen…)
 • Faalangst, angst en onzekerheid
 • Grenzen stellen, Time management en zelfontwikkeling
 • Levens en zingevingsvragen- Spiritualiteit
 • Loopbaanbegeleiding / Re-integratie na burn-out
 • Doelloosheid en onrust
 •  Identiteitsproblemen en innerlijke conflicten
 • Relationele en Familiale moeilijkheden en/of echtscheiding
 • Binding en verlatingsangst
 • Hechtingsproblemen/ stoornis
 • Rouw-verlies-Trauma begeleiding
  Chronische vermoeidheid en algemene vermoeidheid

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

UA-177403279-1