HealingHorses@Work-Hypnose - Regressie- Rebirthing therapie

In Connection We Grow…

Wanneer WILSKRACHT zowel Vriend als Vijand is …

Logo
kinder/Jongeren coaching
hypnotherapie 2023 10 03 paars emdr hyp regr
Logo
Regressie therapie bij angst en trauma
Logo
Logo
Logo
Logo

 Hypnose & Regressie therapie

Motivatie en Wilskracht is noodzakelijk, maar de kracht van het onderbewustzijn is vaak liefdevol-genadeloos voor jezelf en heeft een extra duuwtje nodig voor blijvend resultaat…

Hypno en regressie therapie kan je helpen met het oplossen van je problemen of het verwezenlijken van je doelen. Sommige mensen denken dat je bij hypnose alle controle verliest. Maar hypnose en regressie helpt je juist om dichter bij jezelf te komen en jezelf beter te begrijpen.
In trance ben je je minder bewust van je omgeving en verandert je tijdsbesef. Je ervaart diepe ontspanning en vrede.

Hypno & Regressie therapie als psychotherapie

Hypnotherapie is een (psycho)therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. Soms bestaat er zelfs onzekerheid en angst over hypnose, en worden voorbeelden aangehaald van rare of griezelige toestanden. Dan gaat het er vooral om iets geks mee te maken in een show waar iedereen om kan lachen.
Maar klinische hypnose heeft niets te maken met toneelhypnose. En de inzet van hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel. De hypnotherapeut werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand, met het accent op reflectie en communicatie.

Hypnotherapie helpt je de weg terug te vinden. Terug naar je talent. Terug naar je kwaliteiten. En zelf terug naar je natuurlijk eigen herstellende vermogen. Daarmee kan hypnotherapie voor verrassend veel klachten en problemen ondersteuning bieden.

Een hele mooie vorm van psychotherapie is regressietherapie. Met deze therapie wordt toegang verkregen tot het onderbewustzijn, zonder dat de cliënt onder hypnose gaat. Regressietherapie gaat ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Deze benadering is vergelijkbaar met holisme: alles is één geheel en alles staat in verbinding met elkaar. Door het onderbewuste te onderzoeken, kunnen klachten die zich bijvoorbeeld lichamelijk, psychisch of mentaal manifesteren, worden opgelost. De oorzaak zit vaak in het onderbewuste; oude pijn, onverwerkt verdriet, trauma’s, weggestopte gevoelens en herinneringen. De holistische benadering is dat er niet gekeken wordt naar de klacht zelf, maar naar waar de oorzaak ligt. En van daaruit wordt het probleem (de klacht) aangepakt.

De toepassing van hypnose en regressie:

Iedereen maakt dagelijks tranceachtige toestanden mee, ergens waar je helemaal in verdiept kan zijn. Bij hypnotherapie wordt de trance opgeroepen voor een bepaald doel. De hypnose is dus geen doel op zich, het doel is de therapeutische begeleiding die wordt aangeboden.
De hypnotherapeut kan tijdens de behandeling kiezen uit een breed scala van therapeutische technieken.
De keuze hangt samen met het doel van de behandeling en met de problematiek/ hulpvraag van de cliënt. Ontdekkende technieken, traumaverwerking, directe aanpak van angstklachten, gedragstherapie en allerlei vormen van veranderingstechnieken komen in aanmerking. Deze aanpak – waarbij verschillende stijlen, denkvormen en technieken worden versmolten tot iets nieuws – wordt ook wel eclectisch genoemd.

Verbinding door regressie therapie

Hierdoor werkt regressietherapie verbindend: je verleden en je heden worden met elkaar in verbinding gebracht en je leert op een andere manier omgaan met de pijn uit het verleden. Regressietherapie is er dus op gericht om dit soort herinneringen opnieuw vorm te geven, zodanig dat je er geen problemen meer door ervaart.

 Deze vorm van therapie kan heel goed werken bij bijvoorbeeld  burn-out-klachten, depressie/algehele somberheid, rouwverwerking, liefdesverdriet. Maar ook bij verslavingen, eetproblemen en relatieproblemen kan regressietherapie een hele goede manier zijn om weer gezond te kunnen functioneren.

Regressietherapie stimuleert zelfhelend vermogen

Er wordt ook bij deze vorm van therapie uitgegaan van de kracht van het zelfherstellend vermogen. Uiteindelijk heb je zelf de sleutel tot het probleem en helpt een therapeut je om dit zelf op te gaan lossen. Regressietherapie richt zich op het opsporen, opnieuw beleven en daarmee alsnog verwerken van ervaringen uit het verleden, die de oorzaak kunnen zijn van je hedendaagse klachten.

Hypnose & Regressie therapie helpt bij herstelling en verwerken van processen:

🦋 Slapeloosheid en onrust

🦋
Stress en/ of Burn-out- depressie- gelukkig zijn


🦋
Bij een innerlijk conflict en/of negatief zelfbeeld

🦋 Emotionele moeilijkheden: zoals schuldgevoelens, wrok en woede aanvallen

🦋Angst en fobie-klachten: faalangst, pleinvrees, sociale angst, vliegangst

🦋 Trauma-verwerking

🦋 Rouw en verlies verwerking

🦋 Gewicht en eetstoornissen

🦋 Concentratie en geheugenstoornissen

🦋 Stoppen met roken en andere verslavingsproblematieken

Maar óók fysieke klachten als allergieën, migraine, maag- en darmklachten, Prikkelbaar darm syndroom (PDS),  overgangsklachten, ter voorbereiding voor operaties of bevalling.

Lichamelijke, psychische en emotionele klachten

Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Maar ook bij verbeteren en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring van het ‘zelf’. De symbolische processen, herinneringen en gevoelens helpen de cliënt zijn probleem of conflict te begrijpen en op te lossen. Werkvormen als visualiseren en imagineren (innerlijke verbeelding) kunnen heel positief en prettig worden ervaren. Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken van positieve gevoelens, contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en opnieuw leren genieten.

Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed, door wat in het onbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende conditioneringen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet, en gedragsproblemen.

Wat maakt hypnose en regressie therapie effectief

De trance zelf wordt beschreven als een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie en een toegenomen openheid voor suggestie. De hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van de cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik van de therapeut schept daarbij een brug tussen het bewuste en het onbewuste.

Rechtstreeks met het onbewuste communiceren
Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd. Maar het observerende vermogen blijft altijd aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent dat iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen of te doen wat hij niet wil. Direct uit de hypnose komen is dan ook altijd mogelijk.

De taak van de hypnose & Regressietherapeut
We zijn niet rechtstreeks in contact met de wereld om ons heen maar via een innerlijke voorstelling ervan. Een model van wat wij menen dat de wereld is, en dit model verschilt van de werkelijkheid. Sommige aspecten van ervaring worden onbewust weggelaten, vervormd, of gegeneraliseerd. De therapeut stemt zich af op de beleving van de cliënt en op de manier waarop hij zijn ervaringen organiseert. Dit afstemmen is heel belangrijk om de cliënt tot een gunstiger gebruik van zijn eigen mogelijkheden te kunnen begeleiden.
De hypnotherapeut gaat op zoek naar onbewuste drijfveren of oude gevoelens die nog niet zijn verwerkt en die bepalen hoe wij ons in het hier-en-nu voelen. De cliënt maakt via verbeelding contact met oude lading, deze wordt beschouwd, en soms in de trance opnieuw doorvoeld of doorgemaakt. Zo wordt een diepere bewustzijnslaag ervaren waarin oude emotionele en/of lichamelijke pijn verwerkt kan worden, en een andere plek kan krijgen zodat dit verandering brengt in het hier-en-nu.

Voor wie is hypnose & Regressie therapie geschikt

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om in trance te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel iedereen geschikt. In het algemeen wordt hypnose niet toegepast bij klachten als psychose, dwangstoornissen en klinische depressie.

Ook voor kinderen is de werkwijze met verbeelding heel geschikt. Door middel van verhalen, sprookjes, fantasie (imaginatie) zijn goede resultaten te bereiken.

Het is belangrijk dat alles wat tijdens de trance naar boven komt op een goede manier wordt afgerond. Alleen dan wordt de waarde van het beleefde ook goed bewust gemaakt, goed verankerd en meegenomen in het hier-en-nu.

Lesley Desmet

Hypnose en regressie-therapeut bij HealingHorses@Work

Wat is regressie?

De wortel van een probleem, angst, patroon of overtuiging ligt heel vaak in vroege kindertijd of je jeugd (0-7 jaar). Met regressie gaan we effectief terug in de tijd. Je gaat naar het allereerste moment waar iets is ontstaan. Het mooie aan regressie is dat je de situatie niet helemaal opnieuw hoeft te beleven. We maken de emoties neutraal en transformeren de situatie, zodat jij het probleem bij de wortel kunt accepteren en verwerken. Zo overschrijven we eigenlijk de hele situatie in jouw onderbewuste.

Regressie kan op 2 manieren

We kunnen eigenlijk op 2 manieren terug in de tijd: of in hypnose of d.m.v. een coaching sessie. Regressie in hypnose is het meest effectief, omdat we dan werken met je onderbewuste (waar 95% van je gedrag vandaan komt).

Hypnose en regressie therapie

Herken je dit? Dan…. is hypnose of regressie therapie een aanrader.

 • Je zit echt niet lekker in je vel
 • Dingen lukken niet gewoonweg niet of nooit
 • Je hebt last van chronische stress of paniekaanvallen?
 • Je hebt een Burnout
 • Je voelt je onzeker en kampt met een laag zelfbeeld
 • Je bent angstig of je hebt een fobie
 • Je hebt lichamelijke klachten waar niet echt een medische oorzaak te vinden is…
 • Je worstelt met depressieve gevoelens
 • Je kan niet van het leven genieten en kent nog weinig vreugde

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorige levens.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op het herstellen van je natuurlijke levenskracht, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reïncarnatietherapie?

Bij reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat elke mens een ziel heeft. Deze ziel bevat ervaringen doorgaans uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie en krijgt de ziel een nieuwe kans om het uit te klaren. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is geweest. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, ingesloten en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je leven.

Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern van bestaan heeft. Hetzelfde thema dat zich herhaalt.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan geeft, het daadwerkelijk wil oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het allemaal ooit is ontstaan. Welke overtuigingen eraan de grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust blijft in stand houden.

Doel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog begeleidt verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden kunnen oplossen en het ervaren van een gelukkig en een zinvol leven (weer) mogelijk is Dit gebeurt eigenlijk op 4 manieren:

 1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
  2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
  3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
  4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met hypnose/trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de hypnose gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij hypnose werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste die je ooit hebt ervaren. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor ‘samenhang’. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (belemmerend) doorwerken in je leven.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan.

We richten ons op het vrij maken van de natuurlijke levens energie en talenten. Versterken van dat wat er al is en je eigen krachtige plek innemen. Je ziel bevat een zee aan ervaring die jij, wanneer je jezelf leert kennen, kunt integreren in je persoonlijkheid. Je bent energie, je persoonlijkheid leeft in jou en dor jou.

Net zoals bij regressie-therapie, ga je er bij reïncarnatie-therapie vanuit dat onverwerkte problemen uit het verleden invloed hebben op het heden. Het enige verschil is dat men bij deze therapievorm onder het verleden ook vorige levens verstaat. Je kunt soms als vanzelf in een vorig leven belanden in een hypnotische sessie. Door de therapeut die de vraag te stellen; “ga naar de eerste keer waar je dat onbehaaglijke gevoel beleefde”. Als therapeut maak ik van deze methodiek gebruik van om direct het probleem bij de wortel aan te kunnen vastpakken. Daar zijn namelijk iets andere spelregels bij die ik je graag uitleg als je komt. Reincarnatie-therapie is heel goed als je met een aangeboren angst of droefheid geboren bent bijvoorbeeld.

img 1287
REBIRTHING

Rebirthing Wat is dat? Rebirthing is een bewustwordingsmethode waarin de ademhaling centraal staat. Tijdens de sessies met ademwerk kun je gemakkelijk in contact komen met emoties en gevoelens. Dankzij Ademtherapie kan bijvoorbeeld nog onverwerkt verdriet, verborgen pijn of angst worden ontdekt, verwerkt en geïntegreerd in het dagelijks leven.

In combinatie met regressie kan het contact herstellen met:

-Zelfvertrouwen,

-Levenslust

-Liefde

Rebirthing is een methode die in de zeventiger jaren is uitgevonden door Leonard Orr.
Puur technisch bekeken is het een ademhalingstechniek die erop gericht is contact te maken met de eigen levensenergie of kundalini..

Deze manier van ademen zorgt ervoor dat je gaat voelen waar in je lichaam je energie goed stroom en niet goed stroomt. Je gaat voelen waar weerstand en belemmeringen zich opwerpen en om aandacht komen vragen.
Wanneer je naar binnen keert naar daar waar blokkades zich opwerpen, worden ook de emoties gevoeld.
Door hiermee aan het werk te gaan en de verdrongen delen ervan alsnog te integreren breng je die blokkades weer in stroming.

Sommige mensen denken dat rebirthing er per definitie op gericht is om je geboorte her te beleven.Dat is niet altijd zo. Het kan wel maar in de praktijk is het meestal zo dat die blokkades die het meest urgent zijn zich het eerst aandienen tijdens een rebirth sessie.
rebirthing

Synergie tussen rebirting, regressie, hypnose, reïncarnatietherapie en systemisch werk.

Dat is ook de opzet van regressietherapie, vandaar dat deze twee methoden zo goed te combineren zijn. Het belangrijkste verschil is dat je een andere ingang gebruikt om contact te maken met je onderbewustzijn.
Rebirthing gebruikt een meer lichamelijke ingang ( die speciale manier van ademen ) en regressie gebruikt meestal andere trance methoden en visualisatie methoden om in contacten te komen met je familiesysteem en als het ware dit te gaan reïncarneren en herboren te worden binnen in jezelf.

Een combinatie van deze methodieken bieden de mensen de mogelijkheid om in een diepere laag van hun verleden te gaan duiken en onopgeloste emotionele en psychologische issues te gaan verkennen op eigen tempo. Bij deze benaderingen kunt u terug gaan naar momenten in het verleden die impact hebben gehad en nog steeds invloed hebben op je leven vandaag. Het naar een diepere laag reizen binnenin jezelf biedt je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de oorsprong van je emoties, overtuigingen, gedragingen en ingesleten patronen.

Dit is een uitgelezen benadering voor de mensen die klaar zijn om steeds tegen dezelfde obstakels te blijven aanlopen. Voor mensen die openstaan om oude patronen en blokkades te doorbreken.
Als het ware opnieuw geboren willen worden vanuit hun missie en vrijheid tot persoonlijke ontwikkeling.

Datgene wat je binnen in jezelf gaat helen, heelt ook je intergenerationeel familiesysteem.

Voor welke klachten is hypnose en regressie therapie geschikt?

Deze vorm van  therapie is voor iedereen geschikt die wil werken aan zijn of haar problemen, hindernissen en blokkades.

Lichamelijke en geestelijke klachten die medisch onverklaarbaar zijn het meest geschikt.

Onderstaand meer informatie volgens verschillende thema’s…

hypnose-stoppen met roken- verslavingen
ALLERLEI VERSLAVINGEN
Stoppen met roken- Eetstoornis- Stress-eten- Alcoholverslaving…
Gewicht verliezen-vermageren-hypnose

GEWICHTMANAGEMENT

Afvallen en gewicht verliezen of op peil houden van uw gewicht met ondersteuning van hypnose
Hypnose-emotionele klachten

EMOTIONELE KLACHTEN

Stress & Burn-out – Depressie-Angst-Fobie

Slaapproblemen-Zelfvertrouwen-Faalangst

Hypnose-fysieke pijn-lichamelijke klachten- chronische pijn
LICHAMELIJKE KLACHTEN
Chronische pijn- Migraine- Hooikoorts en allerhande allergiën…ADHD- Autisme

TRAUMA & REGRESSIE

Ondersteuning bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen door verlies en trauma- PTSS
Hypnose zeer effectief bij kinderen

WAAROM HYPNOSE BIJ KINDEREN

concentratiestoornissen-faalangst-leerproblemen-slaapproblemen-bedplassen-stotteren-gepest worden-ADHD- ASS

Extra ondersteuning bij therapie voedingssupplementen

VOORDELEN ALOËVERA DRINKGEL

1. Verbetert je immuunsysteem

2. Stimuleert je stofwisseling

3. Gewichtsverlies

4. Ontgiftende werking

5. Houdt de bloedsuikerspiegel in balans

6. Helpt bij maag- en darmklachten

7. Vermindering van allergieën

8. Ondersteunt bij reuma en artrose

9. Vermindert huidproblemen

 

ONDERSTEUNING BIJ KLACHTEN VAN STRESS-BURN-OUT & AUTO-IMMUUNZIEKTEN

Aangezien een goede werking van onze darmen een grote invloed op ons mentaal en fysiek welzijn, bied ik naast bachbloesems remedie die ondersteunt bij transformeren van emoties ook tips en advies aan wat ondersteunende voedingssupplementen betreft om alle onderdelen op zijn  geheel te begeleiden.

Heel veel Stress & Burn-out klachten, auto immuunziekten kunnen bijkomend ondersteunt worden met onderstaande voedingsupplementen:

 • Aloe Vera Drinkgel (optimale celstofwisseling)
 • Pro 12 (pro-biotica)
 • Pro Balance ( zuur/base huishouding)
 • Colostrum (versterken van immuniteit systeem)

Hierbij bekijken we samen een kuur op maat voor uw klachten

Bachbloes

Bachbloesemremedie & ondersteunende werking binnen therapie

Bach Bloesem remedie voor mensen en dieren een therapie vorm van ontdekker dr. Edward Bach. Volgens Bach ontstaat ziekte als lichaam en geest niet goed met elkaar samenwerken. Dit wordt in eerste instantie merkbaar door negatieve gemoedstoestanden. Uiteindelijk zal die disharmonie zich gaan uiten in het lichaam als ziekte.

Bachbloesemtherapie is een complete geneesmethode nagelaten aan de mensheid door Dr. Bach. Iedere remedie gaat uit van de relatie tussen lichaam en geest. Bloesemremedies richten zich op de geestelijke gezondheid,. Nu klinkt Bach bloesem therapie nogal ingrijpend door het woord therapie, maar wees gerust. Het houdt in dat je een bepaalde tijd achter elkaar een mix van speciaal voor jou geselecteerde bloesems tot je neemt. De bloesems doen hun werk, als het goed is ga je dat vanzelf merken.

Remedie: werking bachbloesem

Iedere bloesemremedie heeft eigen unieke kwaliteiten, net als ieder mens en dier. Door het gebruik van een remedie leer je gebruik te maken van je eigen unieke kwaliteiten. 

Elke bloesem kan helpen je bewustzijn te versterken en blokkades te transformeren. Een steuntje in de rug om tot de volle ontplooiing van je mogelijkheden te komen. De werking is uniek, omdat je met deze therapie aan je (negatieve)emoties/gevoelens en je innerlijk kunt werken.

Welke remedie past bij jou

Bachbloesems maken gebruik van de levensenergie. Zoals bijvoorbeeld in een mooie bloementuin. Hier kun je niet alleen genieten van de schoonheid van alles wat groeit en bloeit. Maar ook van de uitstraling van de levensenergie die daar aanwezig is. Deze levensenergie wordt volgens de door Dr. Bach ontwikkelde methode opgevangen in bronwater.

Dat Bachbloesems helpen met het maken van de verbinding met je intuïtie is dus eigenlijk precies zoals Dr. Bach het bedoeld heeft. Door deze verbinding ga je beter voelen wat goed voor je is. Zoek de innerlijke rust, dat geeft ruimte voor innerlijke groei. De echte antwoorden komen van binnenuit en niet van wat anderen aan oplossingen aanbieden. Zo kun je ook leren om intuïtief de juiste bloesemremedie te kiezen.

Op zijn zoektocht ontdekte hij 38 remedies, die ieder een bepaalde negatieve toestand opheffen.
De remedies worden voorgeschreven op basis van de emotionele toestand van je jezelf of je dier. Ze zijn volkomen veilig en kunnen worden gebruikt in combinatie met alle vormen van medicatie en therapieën.

Bachbloesems zijn vloeibare plantenextracten die positief inwerken op negatieve emoties en gemoedstoestanden zoals angst, stress, neerslachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen en twijfel.

 Lesley Desmet-Holistic Systemic Soulwork

Holistisch Energetisch therapeut & Familieopstellingen

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

Voel je geen affiniteit met Paarden …!!!

Ik bied natuurlijk ook coaching activiteiten aan zonder paarden:

 • Stress & Burn-out coaching
 • Rouw-verlies-Trauma Begeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
 • Systemisch werken- Familieopstellingen

Heeft u nood aan wat Paarden-Kracht binnen uw organisatie wat administratie betreft?

Freelance betekent dat je me inschakelt wanneer je me nodig hebt. Denk aan piekmomenten, bij (langdurige) afwezigheid van een medewerker (ziekte, zwangerschapsverlof, burn-out …),voor een speciaal project of heeft u gewoon nood aan wekelijkse administratieve ondersteuning. Dit kan reeds vanaf 4 tal uren per week!

Freelance voordelen

 • U doet beroep op een freelancer op de momenten waar u die nodig hebt.
 • Met een freelancer haalt u heel gemakkelijk specifieke kennis in huis.
 • Een freelancer werkt bij u op kantoor of van thuis uit. De keuze ligt volledig bij u!

Op zoek naar meer Work-Life-Balance en wil u zich kunnen focussen op uw kernactiviteiten zonder administrieve rompslomp!

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get inspired today…

Lesley Desmet- Incite Consult & Coaching

Freelancer Administratieve ondersteuning

UA-177403279-1