Mijn eigen plekje innemen binnen een Team … Hoe doe ik dat?

HealingHorses@Work

In Connectionc We Grow…

Systemische teamcoaching & Organisatie Opstelling

Belemmerende patronen ontdekken- Laat je onderneming stromen als een fontein…

Teamcoaching is een nuttige activiteit wanneer de teamdoelen niet bereikt worden en je dit als management ook niet kan gaan oplossen door het opstellen van procedures, structuren of processen. Of wanneer een team continue gaat onderpresteren op verschillende manieren.

Hoe reageert een team onder druk komt te staan om het gewenste resultaat te behalen? Hoe werkt het team daarin samen?

Teamcoaching focust zich primair op deze samenwerkingsdoelen, uiteraard in de context van de gewenste resultaten.

De intake van een teamcoaching traject begint dan ook met het in kaart brengen van de (belangrijkste) samenwerkingsdoelen en het formuleren van een coachvraag. Daarnaast probeer ik eerst en vooral een beeld te krijgen van de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Dit geeft informatie over de (nog) te ontwikkelen teamcompetenties. Belangrijk is dat er eigenaarschap is vanuit het team om te verbeteren of groeien. Als dat het geval is, kunnen we aan de slag.

Als systemisch teamcoach kijk ik naar hoe het team zich gedraagt als geheel van een systeem. Ik ga meer kijken naar de  interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden, dan naar het individuele gedrag van het team op zich. Als coach ben ik er mij van bewust dat het team(gedrag) ook beïnvloed wordt door het grotere systeem (de afdeling en organisatie). Hiervoor is het voor mij dan ook belangrijk dat ook de zaakvoerder/ CEO mee gaat in het traject. Dat ook hierbij missie en doelen en ontstaan van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als systemisch organisatie coach werk ik top down. Hierbij is een organisatie opstelling vaak noodzakelijk om de organisatiedynamieken zichtbaar te maken en blokkades op te sporen. Zodat de organisatie kan stromen als een fontein.

Ik heb geen toverstaf waarbij ik problemen ga oplossen voor er bedrijf. Mijn methodiek is niet gericht op het oplossen van problemen, maar om de onderstroom in een onderneming zichtbaar te maken en interventies te doen bij belemmerende patronen in het ‘hier en nu’. Langs deze weg kan het team ervaren en inzicht verwerven in welke mate ze die patronen zelf creëren en/of in stand houden. Zo kunnen belemmerende patronen ombuigen naar nieuw gedrag en gewoonten die op hun beurt bijdragen aan een meer opbouwende en positieve samenwerking waarbij beoogde doelstellingen en resultaten kunnen worden bereikt.

Bij organisatie opstellingen en systemisch worden vaak oude pijnen  (= soms trauma in organisaties)van de oorspronkelijke oprichters en gewezen werknemers zichtbaar Hierdoor zitten er vaak in de onderstroom van een organisatie belemmeringen, waar teamleden op vastlopen en waardoor geen doorstroming is in een onderneming

Vanuit mijn systemische expertise en organisatieopstellingen kan ik blokkades en negatieve onderstroming zichtbaar maken en deze belemmeringen samen gaan opheffen zodat het bedrijf kan gaan stromen als een fontein.

Teamsessie-coaching
Agnus
Teamsessie voor uw bedrijf op maat: coachen met behulp van PaardenKracht

Een paard is van nature een kuddedier. Het leven in een kudde biedt voor een paard de veiligheid die nodig is om te kunnen overleven. 

Om een veilige kudde te kunnen laten ontstaan is samenwerking, leiderschap en communicatie van levensbelang. 

Tijdens een teamcoaching sessie met paarden krijgen jullie inzicht in de rollen en de dynamiek binnen jullie eigen team. Het paard zal vanuit zijn kudde gevoel zich enkel bij de groep gaan aansluiten wanneer het voor hem veilig en vertrouwd is. Wie neemt welke rol op zich binnen uw team en welk effect heeft dit op die persoon die de rol op zich heeft genomen en hoe vertaalt dit zich in het werkelijk functioneren van het team?

Door samen met je collega’s en de paarden een ‘kudde’ te vormen en activiteiten te doen, gaat het team ontdekken wat elkaars kwaliteiten zijn, welke communicatiepatronen er zijn en wat het team nodig heeft om als een team (kudde) te functioneren.

U zult verbaasd zijn wat er gebeurt als we de rollen binnen een team plots veranderen of herverdelen. In de natuur en tussen de paarden zullen vele gezamenlijke inzichten verkregen worden. Inzichten die jullie team kunnen ondersteunen in de toekomst nog meer in jullie kracht te gaan staan en successen te behalen!

 Bedrijven en particulieren

Teamcoaching sessies bij HealingHorses@Work zijn geschikt voor bedrijven en particulieren. Particulieren die samen met anderen in teamverband goede resultaten willen behalen (bijvoorbeeld sportclubs), kunnen gebruik maken van onze teamcoaching sessie met de paarden. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden. Ik maak graag samen met jullie een programma op maat.

Hiermee ondersteunen wij jou als individu of jou organisatie om zijn werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling op de bedrijfsvloer en .

We gaan voor de eerlijke, open en liefdevolle genadeloze confrontatie, altijd met een vleugje humor en plezier.

Samen met onze paarden zetten we je krachtig in beweging, zodat je nadien zonder ons verder kan.

Wil jij ook ondernemen vanuit verantwoordelijkheid, authenticiteit en passie?

In een dagdeel biedt HealingHorses@Work teamcoaching aan op maat. Afhankelijk van de vraag zal een programma samengesteld worden.

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get moved by your inner herd…

Lesley Desmet & de Kudde

HealingHorses@Work

Logo

Waarom Teamcoaching inzetten?

 • Betere communicatie tussen de teamleden en tussen het team en het management
 • Meer motivatie voor en betrokkenheid bij het werk
 • Betere samenwerking
 • Het ontwikkelen van een sterke visie waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan
 • Effectiever een gezamenlijk doel bereiken
 • Het terugdringen van ziekteverzuim
 • Betere interpersoonlijke relaties en meer betrokkenheid tussen de teamleden
 • Het vinden van ieders talent en van daaruit samenwerken

In connection we grow…

Paardenkracht en Paardenwijsheid kunnen jouw bedrijf dienen...
Wat paarden voor je bedrijf kunnen betekenen?

 • Coachen met paarden in organisaties en familiebedrijven.
 • De dynamiek in jouw team in kaart brengen en/of verbeteren?
 • Mogelijke knelpunten / conflicten bespreekbaar maken?
 • Ontdekken hoe je de team-effectiviteit kan verhogen en teamleden (nog meer) in hun kracht kan zetten?
 • Samen met je team Missie, Visie of Waarden definiëren/updaten of meer tot leven brengen?
 • De paarden weerspiegelen wat er in het team gebeurt en helpen ons om deze of andere vraagstukken in jouw organisatie/team te verhelderen.
Voordelen van Teamcoaching

Het grootste voordeel van teamcoaching is dat, tegelijk met het individu met behulp van de paarden, de directe omgeving verandert. Hierdoor is de effectieve impact van teamcoaching steeds groot. Teamcoaching zorgt voor een beter inzicht in het reilen en zeilen van het team en verstevigt de visie van het team als een geheel. Zoals een kudde paarden van nature steeds als een geheel beweegt…

Resultaten van teamcoaching

Competenties en talenten van het gehele team en de individuen binnen het team komen bovendrijven, om het gehele team weer in zijn eigen kracht te kunnen zetten. Met behulp van de paarden en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden, kan ieder teamlid zichzelf verder ontwikkelen om zodoende als effectief onderdeel van het team te kunnen functioneren.

Het team zal door de input van de teamcoaching coach effectiever leren communiceren en de basis wordt gelegd voor het vinden van een effectievere samenwerking.

Na het gehele teamcoaching traject zal het team weer doelgerichter werken naar de afgesproken doelen en/of targets van het bedrijf en/of de afdeling. Zo zal teamcoaching dus bijdragen aan het weer focussen op het echte bedrijfsproces met daarbij een verhoogd welzijn onder de werknemers.

Burn-out en stress versus grazen in de weide...

Paarden gaan van nature uit anders om met stress dan mensen. Vanuit hun kudde gevoel vangen de paarden signalen op van veiligheid en gevaar. Het helpt hen om te overleven, ze staan steeds in het hier en nu : denken niet meer aan gisteren en ook nog niet aan morgen. Ze bewegen vanuit een zekere rust uit noodzaak, als overlevingsmechanisme …Iets wat wij als mensen soms ver weg zijn afgewaald..

Oerpaard versus wie zijn wij als oermens?Ons aanbod

De thema’s die de basis voor onze workshops bepalen kan je hieronder vinden. Bijkomende thema’s die aansluiten bij, zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. Denk hierbij aan feedback geven, assertiviteit en  conflicten oplossen.

Communicatie

Paarden communiceren door middel van lichaamstaal. Voelen incongruentie, in hoeverre ben jij als persoon authentiek. Ben jij je bewust van de impact van jouw lichaamstaal? Toon jij wie je werkelijk bent?

Wat vertel je onbewust en hoe kan je pure intentie inzetten om andere resultaten te bereiken?

Leiderschap in de weide...

Zonder een duidelijke leider in de kudde overleeft een paard gewoonweg niet.

Welk soort leider heeft jouw team nodig en welke stijl past bij jou? Authenticiteit staat centraal in deze ervaringsgerichte leiderschapsbeleving.

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

Heeft u nood aan wat Paarden-Kracht binnen uw organisatie wat administratie betreft?

Freelance betekent dat je me inschakelt wanneer je me nodig hebt. Denk aan piekmomenten, bij (langdurige) afwezigheid van een medewerker (ziekte, zwangerschapsverlof, burn-out …),voor een speciaal project of heeft u gewoon nood aan wekelijkse administratieve ondersteuning. Dit kan reeds vanaf 4 tal uren per week!

Freelance voordelen

 • U doet beroep op een freelancer op de momenten waar u die nodig hebt.
 • Met een freelancer haalt u heel gemakkelijk specifieke kennis in huis.
 • Een freelancer werkt bij u op kantoor of van thuis uit. De keuze ligt volledig bij u!

Op zoek naar meer Work-Life-Balance en wil u zich kunnen focussen op uw kernactiviteiten zonder administrieve rompslomp!

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get inspired today…

Lesley Desmet- Incite Consult & Coaching

Freelancer Administratieve ondersteuning

UA-177403279-1