Rouw is liefde, die de weg kwijt is…

HealingHorses@Work

In Connection We Grow…

rouw-verlies-trauma-op de werkvloer-Oudenaarde-Vlaamse Ardennen
rouw-verlies-trauma-op de werkvloer-Oudenaarde-Vlaamse Ardennen
Agnus
Agnus
Agnus
Agnus
Agnus
Rouw-verlies-Trauma bij bedrijven:

Over verbinding, verlies, trauma en rouw op de werkvloer in tijden van corona…

Medewerkers die door hun werkgever gesteund worden in het rouwproces zijn vitaler en verzuimen minder…

,,Veel werkgevers denken dat het stilzwijgend voorbijgaat, je hebt het er na een tijdje niet meer over. Met soms grote gevolgen”

Veel werkgevers denken dat het stilzwijgend voorbijgaat, je hebt het er na een tijdje niet meer over. Met soms grote gevolgen, zeker bij de mensen die een partner of kind hebben verloren.

Rouw geen privézaak

Op een rouwproces is geen aan- en uitknop aanwezig. Iedereen die met het verlies van een partner, kind, ouder of andere dierbare, dit ook meeneemt naar zijn werk. ,,Het verlies is iets wat er gewoon is, en die rugzak neem je dan ook mee naar je werk. Je kunt je verdriet niet bij binnenkomst aan de kapstok hangen en weer meenemen als je naar huis gaat.’ Hoe belangrijk is het dan dat er een veilige werkvloer is, waar begrip en kennis over rouw aanwezig is.’’?

Het gaat vooral om luisteren en een antwoord proberen vinden op de vraag: wat heeft mijn collega/ werknemer nodig om uiteindelijk weer op een goede manier aan het werk te komen en te blijven?

Rouw op de werkvloer verdient dus meer aandacht. Dan gaat het niet alleen om hoeveel dagen rouwverlof iemand zou moeten krijgen. Bij veel bedrijven is het zo dat een werknemer de periode tussen overlijden en uitvaart als rouwverlof kan opnemen. ,,Het gaat vooral om luisteren. En een antwoord vinden op de vraag: wat heeft iemand nodig om uiteindelijk weer op een goede manier aan het werk te komen en te blijven. Dat is voor iedereen anders, het is echt maatwerk.’’

Hoe op de werkvloer omgaan met traumatische gebeurtenissen?

Medewerkers die geconfronteerd werden met een traumatische gebeurtenis of traumatische ervaring kunnen daar ook op de werkvloer grote gevolgen van ondervinden.

 • Ernstig arbeidsongeval
 • confrontatie met verbale of fysieke agressie
 • zware pesterijen, een ernstig arbeidsongeval
 • een overlijden of zelfmoord van een collega of klant
 • ongewenste intimiteiten op de werkvloer

Een traumabeleid beperkt de impact van incidenten op het werk. Ingrijpende gebeurtenissen op het werk kunnen een sterke impact hebben op uw medewerkers. Wanneer het negatief effect blijvend is, spreken we van een trauma. Met minder goed functioneren of langdurige afwezigheid tot gevolg. Gepaste trauma begeleiding/ ondersteuning en leidinggevenden leren omgaan met traumatische gebeurtenissen van hun werknemers.

Elk beroep is potentieel traumagevoelig

Klassieke voorbeelden van beroepsgroepen met een hoger risico op traumatische gebeurtenissen zijn politie, brandweer, verpleegkundigen of ambulanciers. Toch kan iedereen te maken krijgen met een traumatische gebeurtenis, ongeacht de job. Natuurlijk is niet elke kritische gebeurtenis op het werk per definitie een traumatische ervaring. Enkel wanneer een of meerdere medewerkers na verloop van tijd niet over de ingrijpende situatie heen kunnen, is er sprake van een trauma.

Symptomen van een traumatische ervaring

De mogelijke gevolgen van een ingrijpende of traumatische werkervaring zijn divers:

 • herinneringen, flashbacks, dromen of nachtmerries van het incident
 • vermijding: de plek van het gebeuren, de job, bepaalde personen of shifts worden vermeden
 • vervreemding: het gebeurde lijkt niet door te dringen, wordt ontkend of slecht deels herinnerd
 • prikkelbaar zijn
 • slaapproblemen en/of vermoeidheid, concentratieproblemen
 • snel in paniek raken.

Rouw & Verlies begeleiding/ Verwerking

Rouw is eigenlijk liefde die de weg kwijt is…. Als rouw, rauw is….en verlies je hart tekent…

Als het om rouw gaat van een naaste kan je wel rekenen op begrip van je omgeving, bij verlies van je baan of huis is dat vaak al veel minder. Daardoor krijg je niet altijd de kans om te rouwen om datgene wat niet is of niet meer kan.

Het leven gaat gewoon door, terwijl de wereld voor jou blijft stilstaan….

Elke verandering gaat zij aan zij met een soort verlies. De grootste verandering die wij allemaal ervaren is geboren worden… Bij de geboorte zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk de geborgenheid van de veilige baarmoeder…Wij mensen behoren bij de groep van zoogdieren en zijn eigenlijk als baby afhankelijk van onze ouders en dat zorgt dat we behoefte hebben om ons te hechten. De manier waarop we ons hebben gehecht heeft invloed op het aangaan van relaties, je openen of sluiten als het om contact gaat, grenzen stellen, voor jezelf zorgen in relatie tot de ander, de manier waarop je met intimiteit omgaat… en ook de mate waarin je kan rouwen,….

Het is niet de bedoeling om het verdriet of de teleurstelling weg te nemen. Het gevoel mag er zijn, het gaat erom hoe je er mee omgaat. Zowel verdriet als teleurstelling horen bij het leven.

Iedereen rouwt op een unieke manier en tempo waardoor iedereen een rouwproces anders ervaart en hier natuurlijkanders mee omgaat. Het gaat hier absoluut niet om of iets goed of fout is. Omdat er bij een rouwproces vanuit het systeem meerdere perspectieven meespelen is het belangrijk om iedereen de ruimte hiervoor te geven. Bij het rouwproces gaan verschillende deuren dicht en andere deurtjes dan weer open…

In welke fase van de rouw je zit als je ondersteuning vraagt van je rouwproces speelt geen enkele rol. Met behulp van de paarden/ kudde en de natuur ga ik kijken hoe we je het beste kunnen begeleiden in jouw proces. Hiervoor bestaat geen vaste structuur, ieder traject is verloopt anders…

De meerwaarde van het inzetten paarden hierbij is dat ze reageren op je energieveld en emotiesx, zonder dat jij ze onder woorden hoeft te brengen. De kudde accepteert jou op een liefdevolle manier zoals je bent en zonder oordeel.

Heb je ondersteuning nodig bij het rouwproces of behoefte aan het delen van jouw verliessituatie? HealingHorses@Work geeft jouw de ruimte om met jouwthema’s aan de slag te gaan en terug in beweging te komen.

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get moved by your inner herd…

Lesley Desmet & de Kudde

HealingHorses@Work

Logo

Paardenkracht en Paardenwijsheid kunnen jouw bedrijf dienen...
Wat paarden voor je bedrijf kunnen betekenen?


 • Coachen met paarden in organisaties en familiebedrijven.
 • De dynamiek in jouw team in kaart brengen en/of verbeteren?
 • Mogelijke knelpunten / conflicten bespreekbaar maken?
 • Ontdekken hoe je de team-effectiviteit kan verhogen en teamleden (nog meer) in hun kracht kan zetten?
 • Samen met je team Missie, Visie of Waarden definiëren/updaten of meer tot leven brengen?
 • De paarden weerspiegelen wat er in het team gebeurt en helpen ons om deze of andere vraagstukken in jouw organisatie/team te verhelderen.
Voordelen van Teamcoaching

Het grootste voordeel van teamcoaching is dat, tegelijk met het individu met behulp van de paarden, de directe omgeving verandert. Hierdoor is de effectieve impact van teamcoaching steeds groot. Teamcoaching zorgt voor een beter inzicht in het reilen en zeilen van het team en verstevigt de visie van het team als een geheel. Zoals een kudde paarden van nature steeds als een geheel beweegt…

Resultaten van teamcoaching

Competenties en talenten van het gehele team en de individuen binnen het team komen bovendrijven, om het gehele team weer in zijn eigen kracht te kunnen zetten. Met behulp van de paarden en de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden, kan ieder teamlid zichzelf verder ontwikkelen om zodoende als effectief onderdeel van het team te kunnen functioneren.

Het team zal door de input van de teamcoaching coach effectiever leren communiceren en de basis wordt gelegd voor het vinden van een effectievere samenwerking.

Na het gehele teamcoaching traject zal het team weer doelgerichter werken naar de afgesproken doelen en/of targets van het bedrijf en/of de afdeling. Zo zal teamcoaching dus bijdragen aan het weer focussen op het echte bedrijfsproces met daarbij een verhoogd welzijn onder de werknemers.

 

Burn-out en stress versus grazen in de weide...

Paarden gaan van nature uit anders om met stress dan mensen. Vanuit hun kudde gevoel vangen de paarden signalen op van veiligheid en gevaar. Het helpt hen om te overleven, ze staan steeds in het hier en nu : denken niet meer aan gisteren en ook nog niet aan morgen. Ze bewegen vanuit een zekere rust uit noodzaak, als overlevingsmechanisme …Iets wat wij als mensen soms ver weg zijn afgewaald..

Oerpaard versus wie zijn wij als oermens?Ons aanbod

De thema’s die de basis voor onze workshops bepalen kan je hieronder vinden. Bijkomende thema’s die aansluiten bij, zijn vanzelfsprekend ook mogelijk. Denk hierbij aan feedback geven, assertiviteit en  conflicten oplossen.

Communicatie

Paarden communiceren door middel van lichaamstaal. Voelen incongruentie, in hoeverre ben jij als persoon authentiek. Ben jij je bewust van de impact van jouw lichaamstaal? Toon jij wie je werkelijk bent?

Wat vertel je onbewust en hoe kan je pure intentie inzetten om andere resultaten te bereiken?

Leiderschap in de weide...

Zonder een duidelijke leider in de kudde overleeft een paard gewoonweg niet.

Welk soort leider heeft jouw team nodig en welke stijl past bij jou? Authenticiteit staat centraal in deze ervaringsgerichte leiderschapsbeleving.

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

rouw-verlies-trauma-op de werkvloer-Oudenaarde-Vlaamse Ardennen

Heeft u nood aan wat Paarden-Kracht binnen uw organisatie wat administratie betreft?

 

Freelance betekent dat je me inschakelt wanneer je me nodig hebt. Denk aan piekmomenten, bij (langdurige) afwezigheid van een medewerker (ziekte, zwangerschapsverlof, burn-out …),voor een speciaal project of heeft u gewoon nood aan wekelijkse administratieve ondersteuning. Dit kan reeds vanaf 4 tal uren per week!

Freelance voordelen

 • U doet beroep op een freelancer op de momenten waar u die nodig hebt.
 • Met een freelancer haalt u heel gemakkelijk specifieke kennis in huis.
 • Een freelancer werkt bij u op kantoor of van thuis uit. De keuze ligt volledig bij u!

Op zoek naar meer Work-Life-Balance en wil u zich kunnen focussen op uw kernactiviteiten zonder administrieve rompslomp!

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get inspired today…

Lesley Desmet- Incite Consult & Coaching

Freelancer Administratieve ondersteuning

UA-177403279-1