HealingHorses@Work

In Connection We Grow…

Lesley
Logo
kinder/Jongeren coaching
Energetische-paarden-coaching

KINDEREN MET MOEILIJKHEDEN OP SCHOOL

Overleg met School of  CLB van uw kind

  • Heel wat kinderen hebben in de klas problemen met concentratie, overbeweeglijkheid en impulsiviteit. Hierdoor hebben ze het vaak moeilijk met de leerstof, de leerkracht en hun klasgenootjes.
  • Jammer genoeg worden heel wat kinderen gepest op school of voelen zich uitgesloten.
  • Vriendjes of vriendinnetjes hebben is heel belangrijk voor kinderen. Goede sociale vaardigheden en een sociale intelligentie zijn hiervoor belangrijk. Sommige kinderen hebben hierbij ondersteuning nodig.
  • Autisme is de laatste jaren steeds meer bekend geworden. Naar schatting komt autisme voor bij 0,7 tot 1 % van de kinderen.
  • Hoogbegaafde kinderen krijgen dikwijls de stempel van lui, arrogant of lastig. Sommige scholen hebben al een specifiek aanbod voor hoogbegaafde kinderen, maar dat is niet altijd voldoende. Ik ondersteun  hoogbegaafde kinderen en hun ouders en geven indien nodig ook ondersteuning aan de school.

Ervaart uw kind problemen op school en is het voor u moeilijk om zelf contact te leggen met school of CLB? Ik kan uw ondersteunen door aanwezig te zijn op een overleg en contact te leggen met school/ CLb voor eerste gesprekken. 

Deze vorm van begeleiding kan ook onderdeel worden en geïntegreerd worden in een begeleidingstraject van je zoon/ dochter of als gezin.

Wat is het CLB?

Het CLB is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB biedt begeleiding en ondersteuning aan leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Elke school werkt samen met een CLB. Het CLB werkt daarbij onafhankelijk van de school. Het CLB werkt altijd gratis.

Voor wie is het CLB er?

Het CLB is er in de eerste plaats voor de leerling: voor jou dus! Je kan zelf vragen stellen aan het CLB.
Ook je ouders of opvoedingsverantwoordelijken zijn welkom op het CLB.

Met wie werkt het CLB samen?

De leerling is de eerste en de belangrijkste partner van het CLB, naast de ouders. We zetten jouw belang dan ook altijd centraal.
Het is voor het CLB belangrijk dat jij je goed voelt op school. Daarom is de school een belangrijke partner in onze begeleiding. Het CLB werkt samen met de leerlingenbegeleiding op school (dezorgcoördinator of leerlingenbegeleider). Ook leerkrachten en de directeur werken samen met het CLB wanneer dat nodig is.

Met welke vragen kan ik bij het CLB terecht?

• met vragen over ondersteuning of zorg op school

•met vragen over de schoolloopbaan: studiekeuze, talenten en interesses, spijbelen en leerplicht, de overstap van lager naar secundair onderwijs, leren en werken

• met vragen over gezondheid: opgroeien en ontwikkelen, vaccinaties, mentale gezondheid,puberteit, horen en zien, eetproblemen, verslaving, relaties en seksualiteit

• als het moeilijk loopt op school: het lezen of schrijven gaat niet zo vlot, het leren gaat moeilijk of net te gemakkelijk, taal vormt een probleem, concentratie, aandacht en studiemethode zijn voor jou een uitdaging

• met vragen over problemen thuis, pesten, de scheiding van je ouders, je weet niet goed hoe je je moet gedragen bij vrienden, je voelt je niet goed in je vel, stress

• …..

Hoe werkt het CLB?

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Dat kan via de CLB-medewerker, bijvoorbeeldop school, maar ook online via CLBch@t en Onderwijskiezer. Ook de school kan aan het CLB een zorgvraag stellen of ik kan als begeleider contact opnemen met het CLB.

Het is belangrijk dat uw kind de meest passende ondersteuning en hulpverlening krijgt en ik kan uw samen met uw kind hierbij ondersteunen om de juiste stappen te nemen eventueel in combinatie met ouder-kind coaching.

Dit soort begeleiding is steeds persoonlijk en op maat. Tarieven voor deze vorm van begeleiding zijn steeds op aanvraag.

Lesley Desmet

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

UA-177403279-1