Je eigen plekje innemen…

HealingHorses@Work

In Connection We Grow…

Energetische-paarden-coaching

Duo Coaching sessies met behulp van Paarden

Samen werken aan een diepere verbinding binnen jullie relatie of aan een duurzame relatie.

Wil je samen met je partner, (goede) vriend of vriendin, kind of iemand anders werken aan jullie eigen ontwikkeling en duurzame verbinding met elkaar, en hierbij handvaten en meer inzicht krijgen in jezelf en elkaar?

Dan is duo coaching voor jullie een uitgelezen oplossing om jullie beiden en aan elkaar zelfliefde cadeau te geven…

Tijdens een duo coaching sessie gaan we allen te samen aan de  slag met paardencoaching en systemisch werk.
Hieronder kunt u meer informatie vinden over systemisch werk en familie opstellingen.

Elk persoon krijgt zijn eigen paardencoach sessie, waarbij de ander meekijkt en dan doen jullie ook nog een activiteit samen. Hierdoor kunnen gesprekken over iets moeilijkere thema’s makkelijker worden opgetrokken,  en krijgen jullie meer inzicht in elkaars patronen, belemmeringen en dynamieken die onderling spelen. Hierdoor kunnen jullie elkaar beter gaan begrijpen en eventuele conflicten die regelmatig durven opspelen uitklaren.

Het doel van de duo/koppel-coaching /begeleiding is:

-Eerst inzichten krijgen over elkaars gevoelens, emoties en verwachtingen

–Betere kijk op bepaalde situaties binnen de relatieverhouding

Enkele mogelijke thema’s die kunnen spelen:

 • Zelfvertrouwen en zelfbeeld opbouwen

 • onvoldoende grenzen durven aangeven

   

 • Keuzes maken en doelen bepalen

 • Rouw en verliesverwerking
 • Conflicten binnen realtie verhelderen
 • Fysieke en mentale verkracht opbouwen
 • Stresslevels bekijken

Een mooie duo begeleding die blijvende resulataten kan opleveren voor een liefdevolle en duurzame relatie.

Dit kan gaan over 1 duo sessie van 2 tot 2.5 uur bij de paarden of traject van enkele sessies.

 

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get moved by your inner herd…

Lesley Desmet & de Kudde

HealingHorses@Work

Logo

Agnus
Agnus
Agnus
Agnus

SYSTEMISCH BEGELEIDING- FAMILIEOPSTELLINGEN

Alles staat met elkaar in verbinding

Wij komen allemaal uit een systeem van herkomst. Vader, moeder, broers en zussen. Tevens op ons werk leven we in een organisatie systeem. Soms is het mogelijk dat we niet op onze eigen plek in dat systeem staan. Dat we onbewust een last /schuld dragen voor iemand anders. Wat kan maken dat we uit balans zijn/ of geraken. Met systemisch werken/ coachen is het mogelijk om je systemen weer te gaan herstellen en terug in je kracht te gaan staan door je eigen plek in te nemen, Paarden weten gewoon alles van hun eigen plek innemen, zij doen dit van nature in hun eigen kudde. Zij voelen dan ook feilloos aan wanneer er iets niet klopt in het systeem. Zij zullen vanuit deze gewaarwording er alles aan doen om de ordening te herstellen, zonder hieraan een oordeel vast te zetten. De paardencoach en systeembegeleider vertaalt het gedrag van het paard en begeleidt de sessie.

Ooit bij stil gestaan bij het waarom dat jij nu juist de dingen doet op de manier zoals je ze doet? Als je nu met een soort systemische bril naar die vraag zou kijken, dan onderzoek je de invloed van systemen als je familie of organisatie op je alledaagse leven. Systemisch werken wil zeggen dat we werken op het niveau van het systeem of compleet geheel waar een individu, team of organisatie deel van uitmaakt. De werking van het systeem zelf, is namelijk sterker dan de leden die deel van uitmaken van het systeem.

Wij mensen kunnen als het ware heel lang in verstoorde systemen leven of zo lijkt het op het eerste zicht wellicht toch. Dit heeft natuurlijk ook een keerzijde van de medaille… Onbewust gaan verstoringen in onze systemen een zware druk leggen op ons dagdagelijks leven. In tegenstelling tot bij de paarden ontwikkelt zich bij mensen een scheiding in ons bewuste en onbewuste. Wij kunnen dus bijvoorbeeld door ons rationaliseringsvermogen, pijnlijke (traumatische )gebeurtenissen gaan verdringen. Fantastisch gunstig overlevingsmechanisme zou je dus kunnen zeggen, ware het niet dat het echter leidt tot innerlijke conflicten die je leven beïnvloeden.

Als we vanuit het systemisch perspectief gaan kijken, stellen we vast dat veel problemen eigenlijk een symptoom zijn van een ergens dieperliggend patroon in de achtergrond van een persoon of organisatie. Inzicht in die patronen kunnen zichtbaar worden door systemisch te werken met paarden. Dat betekent dat je met het paard op de grond werkt, eventueel geholpen door een activiteit met voorwerpen of personen die iets representeren in het veld van de client/coachee. Het krachtenveld wordt dan letterlijk zichtbaar en voelbaar.

Vanuit hun natuurlijke streven naar evenwicht zal het paard in contact met de mens onmiddelijk reageren op verstoringen in het systeem van de client/coachee en de mate van (in)congruentie tussen ons bewuste en onbewuste zichtbaar maken. Het paard spiegelt een dergelijke verstoring door eigenlijk gewoon de systeemdruk te volgen. Het paard zal dan het gedrag vertonen wat door de deelnemer/ client of het systeem gezien moet worden om zelf terug in balans te komen of het systeem te kunnen herstellen. Ze zijn voor de deelnemer/client als het ware een gids, een metafoor of representant. De systeem begeleider zal waarnemer waar de druk in het systeem eventueel stijgt/ daalt en de nodige interventies brengen in de systemische begeleiding. Beweging in een onderliggend patroon en onderstroom van een systeem brengt veelal rust en verlichting voor de deelnemer/ client. De uitkomst van een systemische sessie kan soms een verbazingwekkend antwoord bieden…

Systemisch werken iets voor jou?

Systemisch werken is voor iedereen die open staat voor ervaren, bewust worden en in beweging wil komen. Het Systemisch werken met behulp van paarden is niet alleen nuttig voor ruiters ,dierenvrienden of mensen die verbonden zijn aan de paardensport. Het is ook uitermate geschikt voor mensen die ‘totaal niets’ met paarden hebben of zelfs soms angst ervaren voor de paarden. Het is niet ongewoon dat het net voor die laatste doelgroep een ware eyeopener kan zijn met een intense ervaring.

Hoe werkt het?

Wij maken als persoon deel uit van meerdere systemen: zoals onze familie, sportclub, jeugdbeweging… en organisatie… Dit soort systemen zijn vergelijkbaar met de kudde van het paard. Als prooidier is de kudde voor het paard heel belangrijk om te kunnen overleven. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde (in het systeem) moet kloppen, want anders krijgen de roofdieren vrijspel.

De begeleider heeft voor de aanvang van de sessie een kennismakingsgesprek met de client/ coachee. De coach/ begeleider gaat met de coachee/ client kijken naar het gedrag van het paard en hieruit ontstaat een coachvraag. Met deze vraag gaat de coachee/ client , wanneer hij/zij daar klaar voor is in de weide of piste bij de paarden gaan staan al dan niet met of zonder activiteit. De coach/begeleider vertaalt en begeleid wat er gebeurt in het gedrag of de emotie van het paard en de coachee/client. Tijdens de sessie staat de coachee centraal.

Stel dat de client/Coachee aangeeft dat het paard er verdrietig bijstaat, dan wordt er een representant uitgekozen voor de emotie ‘Verdriet’. Deze representant krijgt dan een plek ten opzichte van de client/coachee. Bijgevolg kan het paard hard gaan rennen. De coach/ begeleider vraagt dat aan de client/coachee of dit herkenbaar is? Het kan zijn dat de coachee ineens zijn of haar moeder/vader herkend in het paard. Dan  wordt er een representant voor ‘moeder of vader’ uitgekozen. ‘Moeder/ vader’ wordt een plek ten opzichte van declient/ coachee gegeven en ook het ‘verdriet’. Het paard kan dan dan al of niet gaan veranderen in dynamiek of het paard komt ineens in beweging en duwt bijvoorbeeld letterlijk ‘moeder/vader’ aan de kant. Wie of wat zette ‘moede/vader’ altijd aan de kant? Deze representant wordt ook uitgekozen en krijgt een plek. Enz…

Het paard gaat steeds ordenen samen in wisselwerking met de  interventies van de systemisch paardencoach of begeleider. Je kan het gaan vergelijken met een steen die in het water wordt gegooid en de rimpeling in het water die hierdoor ontstaan. Uiteindelijk ontstaat er terug rust en balans die waarneembaar is voor iedereen en vooral bij de client/coachee. Ook kan het mogelijk dat het voor de client/coachee juist nodig is om met een onrustig gevoel naar huis te gaan. Niet fijn natuurlijk, maar vaak de beste optie voor de client/coachee om weer in zijn of haar kracht te komen. De paarden hebben geen oordeel over ons, het gaat hier dus absoluut niet over goed of fout. Alles is  het is zoals het is in het hier en nu.

Amazing changes do not just happen by themselves, contact me and get moved by your inner herd…

Lesley Desmet & de Kudde

HealingHorses@Work

Logo

Het was een superfijne sessie, Lesley heeft de juiste boodschap kunnen vertalen samen met de paarden!

Het voelde als een opluchting alsook een grote bewustwording.

Toen de drie paarden in 1 lijn gingen staan (generatie). Die boodschap was zo duidelijk en krachtig. ‘de nagel op de kop’

Ik heb een nieuwe, frisse kijk op mijn leven. Het voelt als een lichte, nieuwe energie om mee aan de slag te gaan.

Ik heb nu concrete tools om mee aan de slag te gaan!

Camille

Systemische sessie

Wat is een systemische opstelling? familie-opstellingen

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en de contextuele therapie bij Nagy.Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook naar  organisaties toe (organisatieopstellingen).

Familieopstelling

Een familieopstelling is eigenlijk een ruimtelijke weergave van uw familiesysteem, je kunt het zien als een levende familieportret . Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen. Bij een opstelling maak je gebruik van:

 • Vraaginbrenger
 • Begeleider
 • Representanten ( mensen/paarden)

De opstelling start met een kort intakegesprek tussen de begeleider en de vraaginbrenger of opsteller over het thema van de vraaginbrenger en de feiten uit zijn systeem. Daarna zal de begeleider de opsteller uitnodigen mensen te kiezen die representant willen zijn voor zijn/haar systeem. Dat kan zijn een representant voor de vader, voor de moeder of een broer of zus. Ook kun je iemand opstellen voor aspecten van je vraag, bijvoorbeeld wat iemand wil bereiken, het verlangen, je werk, een ziekte of de opties voor een keuze.

Dynamiek

De begeleider stelt vervolgens vragen aan de representanten en de opstelling komt tot ‘leven’ doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen. Hierdoor wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar en voelbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering/ beweging mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Het systeem kan herstellen wanneer een gezonde plek voor alle leden in het systeem kan plaatshebben.

Wat zijn de effecten van een familieopstelling

Na de opstelling gaat het integratieproces verder. De ervaringen, het inzicht en het gevoel van de opstelling hebben vaak duurzaam effect op de deelnemers en zinderen lang na. Opstellingen werken verder op onbewust niveau. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen en bewegen. De ervaring leert dat het een generatief proces is, dat wil zeggen dat de  oplossingsrichting nieuwe veranderingen op gang brengt. 

Wil je graag kennismaken met familie opstellingen dan kan deze Turkse Netflix serie verheldering brengen:

Systeemopstellingen met ziekten of aanhoudende symptomen

Een nieuwe manier om naar ziekten te kijken

Ziekten en symptomen dienen er vaak voor om te evenwicht in de familie in stand te houden. Dat kan een rede zijn waarom goede behandelingsmethoden niet het gewenste effect hebben. Met behulp van systeemopstellingen (familie, symptoom of orgaan) worden deze onbewuste dynamieken en achtergronden van ziekten aan het licht gebracht en opgelost. Dit resulteert veelal in een verbetering van de ziekte of het hanteren ervan.

Vanuit systemisch oogpunt zien we ziekte niet als op zichzelf staand, maar als een boodschap van het systeem. Ondanks dat een opstelling geen behandeling is, kan wel onderzocht worden wat een ziekte of symptoom jou te zeggen heeft. Tijdens een ziekte opstelling kan er gekeken worden hoe langdurige ziektesymptomen verband houden met patronen in het familiesysteem. Soms kunnen inzichten een positieve wending geven aan je ziekteproces.  Al is het maar om rust in jezelf te creëren en de relaties met dierbaren om je heen te verbeteren. Klachten kunnen daardoor verminderen of zelfs verdwijnen, hebben we gemerkt.

De mogelijke verborgen boodschappen van klachten en of ziekten kunnen zijn:

 • Liever ziek dan … alleen zijn, eigen verantwoording nemen, het onder ogen durven te zien, enz.
 • Ziek zijn doordat je kwaad bent op datgene wat je niet hebt gekregen
 • Ziek zijn als bescherming
 • Ziek zijn om iets bewust te laten worden c.q. bekend te maken (geheimen, ‘vergeten’ thema’s, verborgen misbruik zowel emotioneel, lichamelijk als seksueel, enz.)
 • Ziek zijn door een zelfingenomen innerlijke houding
 • Ziek zijn door zelf te lijden, in de veronderstelling de ander hiervoor te behoeden
 • Ziek zijn door (overgenomen) schuldgevoelens
 • Ziek zijn als gevolg van een onvervulde kinderwens,
 • Ziek zijn als gevolg van te vroeg gestorven kind
 • Ziek zijn als gevolg van verlies van personen of verbroken relaties (niet genomen rouw)
 • Ziek zijn als identificatie met slachtoffers of daders
 • Ziek zijn om dichter bij een specifiek persoon te willen zijn
 • Ziek zijn om onvoldoende voor jezelf te kiezen

Als je hiertoe bereid bent, kun je de onderliggende dynamiek leren zien. Leren waarnemen dat ziekte een manier is voor het systeem om iets aan het licht te laten komen. Het hoort bij je. Hoe moeilijk en zwaar ook, het is er gewoonweg! Door er niet meer voor weg te lopen, kun je het gaan omarmen en een plek geven. Ondanks al het leed, kan je het gaan koesteren als een deel van jezelf. Je hebt dan al zoveel gewonnen.

Familieopstelling

Uw Familie Opstelling aanvragen

Individuele en groeps sessies zijn mogelijk op aanvraag

Het verschil van een individuele opstelling met een opstelling in een groep is dat je meer overzicht hebt. Er zijn veel minder prikkels en het is makkelijker te plannen.

Meestal werk ik individueel met een tafelopstelling, waarbij er poppetjes zijn als representanten of met de paarden in de weide. Af en toe gebruik ik grondankers, dat zijn placemats of papieren op de grond, waarop je kunt gaan staan om de energie te voelen. Welke methode ik gebruik, is afhankelijk van de vraag van de opsteller.n.

Prijzen zijn op aanvraag voor een groepsopstelling.

Inschrijven of meer info over Workshop Familie- opstelling

Stuur bericht via onderstaand contact formulier

5 + 13 =

Als Coach met behulp van paarden & Professionele vriend ondersteun ik u graag bij:

Mijn doelgroep in coaching & begeleiding met behulp van paarden:

kinderen (vanaf 9 jaar), jongeren en volwassenen (met hun systeem: relatie, gezin, enz…)

Kortom eigenlijk iedereen die aan zichzelf wil werken en terug in beweging wil komen, ongeacht waarmee hij/zij worstelt. Creatie van emotionele veiligheid en het geven van ruimte staat hier centraal.

 

 • Stress & Burn-out en Bore-Out
 • Emotionele problemen en niet goed in je vel zitten (verdriet, boosheid, angst,verlies en rouwen…)
 • Faalangst, angst en onzekerheid
 • Grenzen stellen, Time management en zelfontwikkeling
 • Levens en zingevingsvragen- Spiritualiteit
 • Loopbaanbegeleiding / Re-integratie na burn-out
 

 • Doelloosheid en onrust
 •  Identiteitsproblemen en innerlijke conflicten
 • Relationele en Familiale moeilijkheden en/of echtscheiding
 • Binding en verlatingsangst
 • Hechtingsproblemen/ stoornis
 • Rouw-verlies-Trauma begeleiding
  Chronische vermoeidheid en algemene vermoeidheid

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

UA-177403279-1