HealingHorses@Work

In Connection We Grow…

Ben jij ook klaar om terug in beweging te komen, oude patronen te doorbreken en je plekje in te nemen?

horse reflected coach-coaching met paarden-kındercoach-jongerencoach-verlies-rouw-trauma-VDAB loopbaancoach-systeem opsteller-
Logo
kinder/Jongeren coaching
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

 Hallo welkom bij HealingHorses@Work

PAARDENCOACHING VOOR VOLWASSENEN, KINDEREN & JONGEREN

Wat is coachen met behulp van paarden bij HealingHorses@Work?

IN CONNECTION WE GROW…

Horse Reflected Coaching- Paarden spiegels op 4 benen:

In Belgie is het aantal paardencoaches nog vrij beperkt, bij onze Noorderburen in Nederland zijn paarden coaches al prominenter aanwezig in het werkveld coachen met behulp van paarden. De paarden blijken meesters in hun bekwaamheid van het lezen/scannen van mensen en maken hun dienstbaar in een scala aan begeleidingsvormen en doelgroepen.

HealingHorses@Work focust zich op het inzetten van paarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. Ik werk als coach graag in de natuur en met de natuur van de paarden. Als natuur coach en Horse Reflected coach heb ik via mijn opleiding in sjamanisme en Horse Reflected Coaching (HRC) verweven met tools uit NLP, Voice dialoque, Transactionele Analyse (TA) en systemische werken.

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft, de mensen, de bomen, de dieren, de stenen enzovoort. Alles is met alles verbonden, alles is met alles gelijkwaardig en maakt onderdeel uit van de Grote Geest. Hierbij vindt werken met de voorouders perfecte aansluiting bij het systemisch werken/coachen en het werken met het groter geheel.

Hypnotherapie wordt als de oudste therapievorm en als de moeder van alle vormen van psychotherapie gezien en ook hierbij vind ik aansluiting bij de sjamanistische trance.

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van hypnose, ook wel trance genoemd, om tot therapeutische verandering te komen. Zogenaamde primitieve culturen hebben op diverse wijzen altijd al gebruik gemaakt van trance. Denk bijvoorbeeld aan het zingen en trommelen van sjamanen, waardoor de omstanders in trance raakten, of aan trancedans rituelen. Het woord hypnose is afgeleid van de Griekse God van de slaap en en suggereert ten onrechte dat het een toestand van slaap zou zijn. In de middeleeuwen werd het in het westen toepasselijker ‘fascinatie’ genoemd.

Mijn doelgroep in coaching : kinderen (vanaf 9 jaar), jongeren, volwassenen en teams (met hun systeem: relatie, gezin, enz…)

Kortom eigenlijk iedereen die aan zichzelf wil werken en terug in beweging wil komen, ongeacht waarmee hij/zij worstelt. Creatie van emotionele veiligheid en het geven van ruimte staat hier centraal.

We kunnen coaching/ begeleiding onderverdelen in meer specifieke begeleidingsvormen:

 • Life & mind-set coaching
 • Stres & burn-out coaching
 • Verlies & Rouw begeleiding
 • Systemisch werken en familie opstelligen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Kinderen/jongeren coaching
 • Ouder-Kind/ Gezins Coaching

horse reflected coach-coaching met paarden-kındercoach-jongerencoach-verlies-rouw-trauma-VDAB loopbaancoach-systeem opsteller-

Thema’s voor coaching :

Zelfvertrouwen-assertiviteit-zelfliefde & zelfzorg-keuzes maken-kracht vinden-spirituele ontwikkeling-groei & veerkracht-zelfontwikkeling-innerlijke rust-HSP-rouwen verlies begeleiding- trauma & traumatische gebeurtenis-stress & burn-out-stellen/ bewaken van grenzen-angst overwinnen-voor jezelf opkomen- “er mogen zijn in alle authenticiteit” -faalangst-

leren verbinden en alle andere thema’s waar je graag aan zou willen werken en aandacht vragen in het hier en nu.

Hoe het werkt NU ?

‘Wat bewust is kun je sturen en vormgeven. Wat nog onbewust is…stuurt en vormt jou’ – Leen Lambrechts: The Coaching Square.

Door met het paard als spiegel te werken kom je onmiddellijk tot inzichten welke blokkades jou op mentaal, emotioneel en/of fysiek vlak belemmeren of doen vastlopen.

Paarden streven  steeds naar harmonie en balans in hun kudde, omdat dit voor hun nodig is om te kunnen overleven. Ze zijn meesters en kraks in het lezen van lichaamstaal en ze laten met hun gedrag zien wat nodig is voor jou om in balans te komen. Je krijgt dan ook heel directe feedback van een paard. Paarden zijn in het NU-moment aanwezig! Daarom is coachen met paarden een fantastische weg om dichtbij jezelf te komen…

Tijdens een sessie brengen we de coachee en het (de) paard (en) samen in de weide of een afgezette piste. De omgeving die dan ontstaat wordt door klanten vaak omschreven als een soort van simulatie van de werkelijkheid. Aan de hand van 1 of meerdere activiteiten met de paarden ervaren de clienten /coachees persoonlijk over welke kwaliteiten zij beschikken, worden onbewuste patronen zichtbaar en voelbaar, krijgen ze inzichten omtrent blokkades waar zij tegen aanlopen, enz….

De taak als paardencoach is het gedrag van het paard te lezen en hierbinnen de patronen waar te nemen en die te vertalen in de begeleiding naar de coachee toe. De coach gaat met de deelnemer(s) in gesprek (begeleiden door vraagstelling) over wat zich in het nu-moment in het contact met het paard afspeelt, daarbij wordt steeds de koppeling (Transfer) gemaakt naar het dagelijks leven of de werksituatie.

Door met het paard als spiegel te werken kom je onmiddellijk tot inzichten welke blokkades jou op mentaal, emotioneel en/of fysiek vlak belemmeren of doen vastlopen.

Wat mag jij van mij en de kudde verwachten?

 •  Samen met de paarden als coaches brengen we jouw huidig leven/situatie in kaart.
 • Welke valkuilen zijn er en welke beperkende overtuigingen beletten jou om voluit te leven?
 • Positieve mind-set opbouwen
 • Leren verbinden met je eigen emoties
 • Bewust worden van je lichaamshouding en lichaamstaal.
 • Leren ontspannen en innerlijke rust vinden in en bij jezelf

Kortom : leren verbinding maken met je pure en ware zelf zodat, jij kan transformeren naar de unieke en prachtige ziel die in je woont…

Een traject van verschillende sessies verloopt voor iedereen totaal anders. Het is jouw persoonlijk proces en dit verdient een liefdevolle zorg  en afstemming op je ziel.

Bij het doorlopen van een persoonlijk traject gebruik ik verschillende methodes:

🦋 Coachen met behulp van paarden en de natuur

🦋Systemisch werk- Familie en organisatie Opstellingen

🦋 Hypnotherapie

🦋 Sjamanistische visie en energetische healing

Ben je geprikkeld wat coaching met behulp van paarden voor jou zou kunnen betekenen in combinatie met eventueel enkele andere methodes?

Contacteer me dan snel voor een persoonlijke coaching sessie om samen jouw bewust en gewaarwording aan te raken….💞

Tot dan

Lesley Desmet &  de Kudde

 Bewustzijn coach met behulp van de natuur en paarden & Hypnotherapeut

De Meerwaarde van Paarden in begeleiden van je persoonlijk proces:

 Persoonlijke groei ontwikkel je door zelfinzicht en bewustwording, dit helpt om de regie over werk en het leven in het algemeen terug meester te worden. De gewaarwording en uitwisseling met de paard en zijn is een effectieve manier om in korte tijd zicht te krijgen in werk- of privésituaties en in (vaak onbewuste) gedragspatronen. Kennis van of ervaring met paarden en paardrijden is absoluut niet nodig. Alle activiteiten vinden plaats naast de paarden op de grond. Ook angst van paarden is geen probleem. Er wordt steeds samen gezocht naar een oplossing waar iedereen zich goed en veilig bij voelt.

 Door met het paard als spiegel te werken kom je onmiddellijk tot inzichten welke blokkades jou op mentaal, emotioneel en/of fysiek vlak belemmeren of doen vastlopen.

Paarden streven steeds naar harmonie en veiligheid in hun kudde, omdat dit voor hun nodig is om te kunnen overleven. Ze zijn meesters in het lezen van lichaamstaal en ze laten met hun gedrag zien wat nodig is voor jou om te helen en om tot rust te komen. Paarden zijn in het NU-moment aanwezig en reageren daardoor direct en volstrekt objectief! De kleinste non-verbale signalen worden daardoor door paarden opgemerkt. Ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) feilloos aan de mens teruggeven.

Een coachee ervaart onmiddellijk de gevolgen van zijn of haar handelingen door de eerlijke en direct reactie of feedback van het paard. Sessies met paarden is eigenlijk een ongekend speelterrein voor een liefdevolle genadeloze confrontatie-met inzicht en leermogelijkheden. Paarden zijn liefdevolle, dynamische en krachtige levende wezens. Ze kunnen mensen innerlijk zo raken, maar tevens ook intimideren door hun hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans bied om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Daarom is coachen met paarden een fantastische weg om dichter bij jezelf te komen…

Lichaamstaal en communicatie

Paarden hebben het talent in heldere communicatie en duidelijkheid over zaken als leiderschap , ordening en verdeling van taken en de kudde kan elkaar hierin vertrouwen. Dat maakt dat de paarden ook meesters zijn in het lezen van (non-verbale) lichaamstaal, ze zeer gevoelig voor hoe de ander zich gedraagt en wat er in hem omgaat. Of het hier nu gaat over een paard in de kudde of een mens in de kudde.
Waarop reageren paarden vanuit hun kuddegevoel:
*Onzekerheid
*Onduidelijke communicatie
* Incongruentie tussen gevoel en handelen

Zonder oordeel

Tijdens een coaching sessie met paarden spreken wij van een gewaarwordingen in het Nu-moment, dat is het moment dat bewustwording ontstaat en als het gedrag wordt aangepast in functie van dat inzicht is het paard onmiddellijk bereid de coachee weer in de kudde op te nemen of als leider te aanvaarden. Paarden oordelen niet en zijn heel vergevingsgezind. Door deze directe beloning kan de coachee ervaren dat verandering van zijn/haar eigen gedrag, gedragsverandering bij anderen teweeg kan brengen.

Metaforen en uit de comfortzone

De interactie die ontstaat met het paard biedt ontelbare metaforen voor het omgaan met allerlei thema’s uit het dagelijkse leven. Zaken als non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen komen op een natuurlijke manier aan de orde. De manier waarop de coachee handelt bij het uitvoeren van een bepaalde activiteit met een paard zo zal hij of zij ook in het dagelijks leven handelen.

Tijdens een coaching sessie bij HealingHorses@Work en de kudde krijg je als coachee de mogelijkheid  en de nodige ruimte en rust om te leren, te experimenteren en te ervaren in een veilige omgeving van de natuur en de paarden.
Hierdoor onstaat de opportuniteit om nieuwe inzichten en nieuw aangeleerde handelingen  vervolgens onmiddellijk toe te passen in allerlei situaties in het dagelijks leven.

Het paard geeft feedback door het paard als spiegel te gebruiken:

Een paard kan namelijk op verschillende lagen reageren en feedback geven:

* Gedrag niveau: ‘hoe doe ik iets?’
* Psychisch niveau: ’bewust en onbewust’: wat voel ik en waar ben ik mij bewust daarover?
* Systemisch niveau: familie en organisatie systemen
*Energetisch niveau: fysieke gezondheid

Ervaringsgericht & Oplossingsgericht

Bij het doen van een activiteit met een paard wordt de coachee op heel wat vlakken door het paard en zichzelf uitgedaagd uit op gebieden als communicatie, leiding geven contact maken, focus en werken vanuit denken of gevoel. Door de metaforen die de activiteiten bieden en de directe, objectieve feedback van het paard komen gevoelens, gedrag, overtuigingen, waarden, patronen, en thema’s van de coachee sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook.

Tijdens en na het uitvoeren van de activiteiten zet de Horse Reflected coach de coachee aan tot zelfreflectie en helpt daarmee gedachtes, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken. Bij het uitvoeren van een concrete oefening met het paard is het niet van belang of de activiteit succesvol wordt uitgevoerd. De aanpak die gekozen wordt is nooit goed of fout. Het gaat om de ervaring – het proces van ervaring en verwerking biedt vele groei- en leermomenten.
De coachee ervaart direct of indirect de consequenties van zijn handelen en beslist zelf of hij het vertoonde gedrag in stand wil houden of wil veranderen.
Binnen de veilige omgeving van de HealingHorses@Work coachsessie kan met nieuw gedrag geëxperimenteerd worden om te ervaren wat het effect is op de coachee zelf en op anderen.

horse reflected coach-coaching met paarden-kındercoach-jongerencoach-verlies-rouw-trauma-VDAB loopbaancoach-systeem opsteller-
horse reflected coach-coaching met paarden-kındercoach-jongerencoach-verlies-rouw-trauma-VDAB loopbaancoach-systeem opsteller-
Horse Reflected Coaching

Contact

Telefoon

+32 (0) 496 36 48 49

E-mail

lesley@healinghorses-atwork.be

Adres

Misweg 13 A

B-9700 Oudenaarde

BE 0832.111.296

horse reflected coach-coaching met paarden-kındercoach-jongerencoach-verlies-rouw-trauma-VDAB loopbaancoach-systeem opsteller-

Voel je geen affiniteit met Paarden …!!!

Ik bied natuurlijk ook coaching activiteiten aan zonder paarden:

 • Stress & Burn-out coaching
 • Rouw-verlies-Trauma Begeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
 • Systemisch werken- Familieopstellingen
UA-177403279-1